سورس پروژه مثلث خیام پاسکال به زیان c++

سورس پروژه مثلث خیام پاسکال به زیان c++ الگوریتم محاسبه مثلث خیام پاسکال تا بینهایت ردیف با بیشترین سرعت به زبان c++    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 565,000 ریال

حل دستگاه معادلات خطی با روش گوس جردن

حل دستگاه معادلات خطی با روش گوس جردن Enter the number of variables: 3   Enter the equation 1: Enter the coefficient of x1: 1 Enter the coefficient of x2: 0 Enter the coefficient of x3: 0   Enter the constant: 2   Enter the equation 2: Enter the coefficient of x1: 0 Enter the coefficient of x2: 1 Enter the coefficient of x3: 0   Enter the constant: 0   Enter the equation 3: Enter the coefficient of x1: 0 Enter ...

توضیحات بیشتر - دانلود 565,000 ریال

حل معادله پواسون یک بعدی با استفاده از روش گوس سایدل (با matlab)

حل معادله پواسون یک بعدی با استفاده از روش گوس سایدل (با matlab) کد نوشته شده معادله پواسون یک بعدی برای یک میله را حل می نماید. (مقادیر شرایط مرزی،طول میله، سطح مقطح میله ، تعداد تقسیمات و ثوابت معادله به صورت ورودی از کاربر خواسته می شوند.) اسکریپت-فایل gauss_sidel1.m  مربوط به روش گوس-سایدل است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 565,000 ریال
تعداد صفحه(1):