فروش انواع فایل, جزوات , کتب و پروژه

دانلود کد مت لب تبدیل فوریه پالس مربعی

دانلود کد مت لب تبدیل فوریه پالس مربعی           دانلود کد مت لب تبدیل فوریه پالس مربعی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کد فرترن یافتن ریشه های تابع با روش سکانت

دانلود کد فرترن یافتن ریشه های تابع با روش سکانت                   نمونه مثال حل شده با کد مورد نظر:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کد فرترن مربع جادویی

دانلود کد فرترن مربع جادویی                     مربع جادویی یا وفقی جدولی است، n * n خانه، که خانه‌های آن با عددهای مثبت از ۱ تا n2 به ترتیبی پر شده‌است که مجموع عددهای هر ردیف افقی و یا هر ستون عمودی و یا هر قطر آن، عددی ثابت را نشان دهد. شکل رایج آن شامل اعداد ۱ تا n2 است ولی گاهی برای کلمات نیز استفاده می‌شود. ین عدد ثابت بدین طریق بدست می‌آید و به آ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

دانلود کد فرترن محاسبه مساحت مثلث

دانلود کد فرترن محاسبه مساحت مثلث             ورودی ها: اندازه اضلاع مثلث نمونه مثال حل شده با کد مورد نظر:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کد فرترن تبدیل مختصات کارتزین به قطبی

دانلود کد فرترن تبدیل مختصات کارتزین به قطبی                         نمونه مثال حل شده با کد مورد نظر: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کد فرترن آنالیز یک متن

دانلود کد فرترن آنالیز یک متن                       کد مورد نظر فایل text.txt که حاوی یک متن می باشد را آنالیز کرده ، تعداد حروف  و کلمات آن را  چاپ می نماید   نمونه مثال حل شده با کد مورد نظر: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کد فرترن ایجاد جدول توانی

دانلود کد فرترن ایجاد جدول توانی                     کد مورد نظر مقادیر x را به صورت آرایه دریافت و (exp(x را  محاسبه  به نتایج را در قالب یک جدول ارائه می نماید. خروجی کد مورد نظر:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کد فرترن جدول توابع مثلثاتی

دانلود کد فرترن جدول توابع مثلثاتی                 خروجی کد مورد نظر:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کد فرترن نمایش تاریخ و ساعت

دانلود کد فرترن نمایش تاریخ و ساعت                         خروجی کد مورد نظر: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کد فرترن تعیین موقعیت یک داده در آرایه

دانلود کد فرترن تعیین موقعیت یک داده در آرایه                     نمونه مثال حل شده با کد مورد نظر:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کد فرترن تشخیص مقلوب بودن یک آرایه

دانلود کد فرترن تشخیص مقلوب بودن یک آرایه                   نمونه مثال حل شده با کد مورد نظر:     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کد فرترن مرتب کردن یک آرایه(sort)

دانلود کد فرترن مرتب کردن یک آرایه(sort)                               ورودی ها:  اندازه آرایه: actual size عناصر آرایه : input array   نمونه مثال حل شده با کد مورد نظر: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کد فرترن چاپ جدول ضرب

دانلود کد فرترن چاپ جدول ضرب                         خروجی کد مورد نظر: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کد فرترن محاسبه ب. م . م دو عدد دلخواه

دانلود کد فرترن محاسبه ب. م . م دو عدد دلخواه       نمونه مثال حل شده با کد مورد نظر: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

حل معادله موج یک بعدی خطی با فرترن به همراه گزارش کار

حل معادله موج یک بعدی خطی با فرترن به همراه گزارش کار                   مسئله مورد نظر بار روش های زیر حل شده است: 1-کرنک نیکلسون 2- FTBS 3-اویلر صریح 4- اویلر ضمنی   اهداف مسئله: -بررسی نتایج روش ها برای اعداد کورانت مختلف -بررسی استقلال حل از شبکه     تمامی موارد بالا برای یک موج پله ای نیز محاسبه گردیده است.   شرط های اولیه به صورت زیر هستند:   نمونه ای از نتایج به ص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 180,000 تومان

کد مربوط به ایجاد یک ماتریس سه قطری در مت لب و فرترن 90

کد مربوط به ایجاد یک ماتریس سه قطری در مت لب و فرترن 90                 یک ماتریس سه قطری به صورت زیر تعریف می شود: این نوع ماتریس  دارای کاربردهای فراوانی از جمله حل معادله گرما با روش های عددی ضمنی ، می باشد. کدهای مربوطه به زبان مت لب و فرترن 90 بوده که خروجی آن ها یک ماتریس سه قطری  می باشد.       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,000 تومان

مدل سازی لایه مرزی در جریان بر روی یک صفحه تخت با فرترن به همراه گزارش کار

مدل سازی لایه مرزی در جریان بر روی یک صفحه تخت با فرترن به همراه گزارش کار                           کد مورد استفاده: فرترن 90 تمامی توضیحات روش ها و همچنین نتایج در گزارش کار(فایل word) ارائه گردیده است.     جریان سیال بر روی صفحه تخت :   هدف: بدست آوردن تغییرات سرعت u , v   ، دما ، تنش برشی و .... بر روی صفحه مورد نظر  معادلات دیفرانسیلی بکار رفته:    روش ها ی حل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 180,000 تومان

کد مت لب حل عددی معادله دو بعدی پخش(گرما) با روش و ترکیبی B

 کد مت لب حل عددی معادله دو بعدی پخش(گرما) با روش و ترکیبی B             معادله پخش به صورت زیر می باشد: روش ترکیبی b : ریخمایر و مورتن الگوریتم کلی زیر را برای روش ضمنی با سه سطح زمانی ارائه دادند:  کد مورد نظر (tarkibi_B.m) ،  معادله گرما را در حالت دو بعدی و به روش ترکیبی B حل می نماید. پارامترهایی که پس از اجرای برنامه از کاربر خواسته می شوند: طول،عرض، تعداد تقسیمات در امتداد x و y ، تعداد گام زمانی، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 99,800 تومان

کدهای مت لب رسم یک شبکه مربعی و نمایش گره مورد نظر در آن

کدهای مت لب رسم یک شبکه مربعی و نمایش گره مورد نظر در آن       فایل مربوطه حاوی دو کد مت لب می باشد: کد coordinate.m پارامترهای طول ، عرض، اندازه بازه ها و همچنین مختصات گره مورد نظر را از کاربر درخواست می کند و آن به همراه گره های مجاور بر روی شبکه نمایش می دهد. خروجی های کد: تعداد نقاط کل شبکه مختصات گره مورد نظر و گره های اطراف شماره گره های مجاو ر کد mokhtasate_gereh.m  نیز پارامترهای طول وعرض شبکه و تعداد تقسیمات در x &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 60,000 تومان

حل عددی معادله لاپلاس دو بعدی با روش های مختلف با فرترن 90 به همراه گزارش کار

حل عددی معادله لاپلاس دو بعدی با روش های مختلف با فرترن 90 به همراه گزارش کار                 در  این پروژه ، معادله دو بعدی لاپلاس با روش های زیر حل شده است: روش گوس نقطه به نقطه: روش گوس خط به خط: روش فوق تخفیف گوس نقطه به نقطه :PSOR روش فوق تخفیف گوس خط به خط:LSOR روش ADI روش فوق تخفیف ADI برای روش های فوق تخفیف ، پارامتر فوق تخفیف بهینه نیز محاسبه گردیده است.   شرایط مرزی: هندسه مورد نظر به صورت زیر است: نمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 140,000 تومان

کد مت لب حل عددی معادله پخش یک بعدی با روش ترکیبی b

 کد مت لب حل عددی معادله پخش یک بعدی با روش ترکیبی b         کد اصلی:b_method_heat1D.m  تابع حل به روش ترکیبی:  b_method.m ............................... نتایج: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 80,000 تومان

کد مت لب حل معادله پواسون دو بعدی با روش بدون شبکه مالتی کوادریک(MQ)

 کد مت لب حل معادله پواسون دو بعدی با روش بدون شبکه مالتی کوادریک(MQ)       "حل معادله پواسون دو بعدی با روش بدون شبکه مالتی کوادریک(MQ"   مسئله مورد نظر ، شرایط مرزی و حل دقیق آن به صورت زیر می باشد:     برنامه مورد نظر معادله پواسون را بر روی یک domaim به صورت زیر حل می کند:     جواب مسئله به  صورت زیر خواهد بود:   توضیحات کامل حل مسئله در فایل PDF (انگلیسی) مربوطه ارائه گردیده است.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 80,000 تومان

کد فرترن حل معادله انتقال-پخش دو بعدی در حالت ناپایا با روش حجم محدود و گزارش کار

 کد فرترن حل معادله انتقال-پخش دو  بعدی در حالت ناپایا با روش حجم محدود و گزارش کار         (فایل گزارش کار به صورت فایل WORD می باشد) معادله مورد نظر به صورت زیر می باشد:   هندسه مورد نظر یک کانال   به طول  L  و عرض  H می باشد. که مقادیر ضریب نفوذ و سرعت ورودی سیال و ... به صورت ورودی از کاربر خواسته می شود. کدهای مورد نظر ، معادله فوق در با روش های حجم محدود اختلاف مرکزی و هیبیریدی حل می نمایند. .............................. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 80,000 تومان 64,000 تومان 20% تخفیف

کد مت لب معادله پواسون دو بعدی با روش های گوس سایدل و multigrid

کد مت لب معادله پواسون دو بعدی با روش های گوس سایدل و multigrid     مسئله مورد نظر یک هندسه مستطیلی می باشد .  کد مربوطه ، معادله پواسون با روش های گوس سایدل و multigird( چند شبکه ) حل می نماید و جواب های دو روش را با هم مقایسه می نماید. اسکریپت فایل ها: mgsolve.m: فایل اصلی برنامه boundary.m: تابع مربوط به تعریف شرایط مرزی ctof.m: تابع تبدیل مش های درشت به مش های ریز در V-cylce( تابع  interpolation) ffun.m: تابع f مربوط به معادله پواس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 80,000 تومان

کد مت لب معادله لاپلاس دو بعدی با روش های گوس سایدل و multigrid

کد مت لب معادله لاپلاس دو بعدی با روش های گوس سایدل و multigrid           مسئله مورد نظر یک هندسه مستطیلی می باشد .  کد مربوطه ، معادله لاپلاس  با روش های گوس سایدل و multigird( چند شبکه ) حل می نماید و جواب های دو روش را با هم مقایسه می نماید. اسکریپت فایل ها: mgsolve.m: فایل اصلی برنامه boundary.m: تابع مربوط به تعریف شرایط مرزی ctof.m: تابع تبدیل مش های درشت به مش های ریز در V-cylce( تابع  interpolation) ffun.m: تابع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 80,000 تومان

دانلود کد مت لب محاسبه شار نوترون در یک slab با روش مونت کارلو

دانلود کد مت لب محاسبه شار نوترون در یک slab با روش مونت کارلو         مسئله مورد نظر یک semi-infinite slab ی از جنس سیلیکون می باشد. با روش مونت کارلو می خواهیم محاسبات penetration  را انجام داده و شار عبوری، شار جذب شده  و شار بازتابی  را در انرژی ها و زوایای مختلف بدست بیاوریم.  فایل اصلی: main.m فایل محاسبات: loop.m   مسئله مورد نظر، مربوط به بخش 9-5 کتاب Schaeffer  می باشد قسمتی از خروجی برنام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 80,000 تومان

کد ایجاد شبکه مربعی و مثلثی با فرترن 90

کد ایجاد شبکه مربعی و مثلثی با فرترن 90         کد مورد نظر، یک grid (شبکه) مربعی و مثلثی برای کاربر ایجاد می نماید. هندسه مورد نظر یک مربع مستطیل می باشد. فایل های تولید شده پس از اجرای کد به صورت زیر هستند: 1-quad.grid 2-quad_grid_tecplot.dat 3-tria.grid 4-tria_grid_tecplot.dat فایل های با پسوند dat را می توان با tepplot مشاهده نمود. از شبکه های حاصل می توان در حل انواع مسائل CFD  استفاده نمود.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 62,000 تومان

دانلود کد matlab مربوط به حل مسئله cavity به کمک الگوریتم simple

      مساله lid-driven cavity یا همان حفره با مرز متحرک یکی از مسایل کلاسیک است برای بررسی و اعتبارسنجی کد ها بکار می رود. برخلاف ظاهر ساده مساله در اعداد رینولدز مختلف، فیزیک  های پیچیده ای در این مساله اتفاق می افتد که بررسی آنها جالب است. فایل مورد نظر مسئله را برای حالتی که صفحه بالایی در حال حرکت می باشد، حل می نماید و کانتور فشار . سرعت های U  و V  را رسم می کن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 40,000 تومان

حل عددی معادله پواسون سه بعدی با روش SOR با مت لب

حل عددی معادله پواسون سه بعدی با روش SOR با مت لب             در مختصات کارتزین سه بعدی، این معادله را می‌توان به فرم زیر نوشت: حل پواسون سه بعدی با کد مت لب و با روش SOR هندسه مورد نظر یک مکعب مستطیل به ابعاد Lx Ly Lz می باشد که به عنوان ورودی از کاربر خواسته می شود. مقدار f(x,y,z)=Q  نیز از کاربر خواسته می شود.  در پایان توزیع جواب در صفحات        x=0.5Lx  y=0.5Ly &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 82,000 تومان

حل عددی معادله پخش دو بعدی با MATLAB

حل عددی معادله پخش دو بعدی با MATLAB                   معادله پخش در حالت دو بعدی به صورت زیر می باشد(معادله پارابولیک)  کد نوشته شده با نرم افزار مت لب ، این معادله را با روش  ADI حل نموده و توزیع جواب در در زمان تعیین شده بدست می آورند.   مسئله مورد نظر یک هندسه مربع شکل است.  اسکرین شات از تعریف پارامترها و شرایط مرزی و اولیه:   اسکرین شات نتایج: &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 100,000 تومان

حل معادله برگرز غیر لزج با مت لب

حل معادله برگرز غیر لزج با مت لب       معادله برگرز u/∂t+u.∂u/∂x=0∂ با روش استفاده از روش های زیر حل شده است: اختلاف بالا دست - لاکس-اویلر ضمنی - لیپ فراگ-لاکس - وندروف -2 گامی لاکس – وندروف - مک کورمک شرط اولیه: u(x,0) =sinx نمودار حرکت موج پس از اجرا به صورت انیمیشن به نمایش درخواهد آمد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 99,800 تومان

حل عددی معادله موج درجه دوم دو بعدی با روش صریح با کد MATLAB

اسکریپت فایل wave.m معادله زیر را به روش صریح حل می نماید:( هندسه مورد نظر یک مربع  Mx*My می باشد)   این معادله همان معادله هایپربولیک دو بعدی است. با شرایط اولیه زیر: شرایط مرزی  به صورت زیر است: u(1,1:My,t)=0 u(Mx,1:My,t)=0 u(1:Mx,1,t)=0 u(1:Mx,My,t)=0   در مثال مورد نظر  شرط اولیه به صورت زیر اسست: sin(pi*x)*sin(pi*y/2)     نتیجه به صورت نمودار به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 80,000 تومان

پروژه مربوط به فیلتر بالاگذر و پایین گذر با کد مت لب(پردازش سیگنال)

فیلتر بالاگذر (به انگلیسی: High-pass filter) دستگاهی است که فرکانس‌های بالاتر از مقدار خاصی‌ را می‌گذراند و فرکانس‌های پایین تر از آن را عبور نمی‌دهد (تضعیف می‌کند). این نوع فیلترها به انواع متفاوتی ساخته می‌شوند و می‌توان به دسته RL و RC اشاره نمود. فیلتر پایین‌گذر (به انگلیسی: Low-pass filter) نوعی از فیلتر می‌باشد که سیگنال‌هایی با ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,000 تومان

پروژه فیلترهای Daubechies 9/7 بوسیله کد مت لب

 در این پروژه  (کد نوشته با matlab )   تجزیه های یک مرحله ای و سه مرحله ای بر روی  سیگنال مورد نظر انجام می شود. سپس سیگنال مربوط دوباره بازسازی می شود و  منحنی خطا نیز رسم می شود. این کار به وسیله فیلترهای  Daubechies 9/7 صورت می گیرد.      نتایج: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,000 تومان

حل تمرین اول فصل پنجم کتاب دینامیک سیالات محاسباتی هافمن با فرترن 90

        مسئله مورد نظر با کد  فرترن و با روش های زیر حل شده است: PSOR ADI LSOR گوس نقطه به نقطه گوس خط به خط    توضیح کامل روش و  نتایج توزیع جریان در فایل گزارش کار(word)  آمده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 180,000 تومان

حل تمرین اول فصل پنجم کتاب دینامیک سیالات محاسباتی هافمن با روش ADI در مت لب

        مسئله مورد نظر با کد مت لب و با روش ADI حل شده است.  توضیح کامل روش و  نتایج توزیع جریان در فایل گزارش کار(word)  آمده است   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 80,000 تومان

حل عددی معادله حرارت یک بعدی با روش های ضمنی و FTCS با کد مت لب

اسکرپیت فایل مورد نظر، معادله زیر را به روش های ضمنی لانسون و FTCS حل نموده و جواب ها را در زمان های مختلف با جواب دقیق مقایسه می نماید:   مسئله مورد نظر یک دیوار  به طول L با شرایط مرزی و اولیه زیر اس: سمت چپ : عایق سمت راست: 500 دمای اولیه: 100   فایل  کامل گزارش کاار به  صورت فایل word  می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 80,000 تومان 64,000 تومان 20% تخفیف

حل عددی معادله دیفرانسیلی نوسانگر van der pol با روش رانگ کوتا مرتبه 4 در matlab

حل عددی معادله دیفرانسیلی نوسانگر van der pol با روش رانگ کوتا مرتبه 4 در matlab نوسانگر  وان درپل ، یک نوسانگر با میرایی غیر خطی می باشد. معادله دیفرانسیلی آن به صورت زیر می باشد:  μ  میزان میرایی می باشد. کد نوشته شده این معادله را به روش رانگ کوتا مرتبه 4 حل می کند. و نمودار جابجایی بر حسب زمان را برای ما رسم می کند اسکریپت فایل ها: vanderpol.m( فایل اصلی) vdpode.m(تابعی که معادله دیفرانسیلی مورد نظر در آن تعریف شده است). RK4.m( تابعی که معادلات د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 42,000 تومان

دانلود کد شبیه سازی حرکت آونگ ساده با MATLAB

 دانلود کد شبیه سازی حرکت آونگ ساده با MATLAB اسکریپت فایل های مربوطه ، حرکت آونگ ساه را با شبیه سازی می نمایند.  و معادله دیفرانسیلی آونگ ساده را در حالت خطی و غیرخطی حل نموده و نمودار جابجایی بر حسب زمان را برای دو حالت ، رسم می نمایند. و نشان داده می شود که برای آلفای کوچک، اثر خطی سازی خطای کمی ایجاد نموده و جواب با حالت غیرخطی تقریبا یکسان می باشد.  اسکریپت فایل ها: pendulum_ode.m(اصلی) pendulum.m(تابع حل معادله دیفرانسیل) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

حل عددی معادله دیفرانسیل پاره ای لاپلاس سه بعدی با روش ADI توسط کد Matlab

حل عددی معادله دیفرانسیل پاره ای لاپلاس سه بعدی با روش ADI توسط کد Matlab               لاپلاس در حالت سه بعدی: مسئله مورد نظر یک معکب 2*2*2 می باشد که شرایط مرزی را به صورت زیر بوده ولی می توان آنها را تغییر داد: ............................................................................................................................................. %% bounary conditionfor i =1:N+1 for j=1:N+1 U(i,1,j)=10; end endfor i =1:N+1 f ...

توضیحات بیشتر - دانلود 80,000 تومان 72,000 تومان 10% تخفیف
تعداد صفحه(5):

آخرین محصولات فروشگاه

نظرسنجی

میزان رضایت شما از کیفیت محصولات فروشگاه چقدر است؟
کدام دسته از محصولات زیر مفیدتر می باشند؟

آوازک

filesell