فروش انواع فایل, جزوات , کتب و پروژه

حل دستگاه معادلات لورنز(Lorenz model) با کد matlab

حل دستگاه معادلات لورنز(Lorenz model) با کد matlab دستگاه معادلات لورنز به صورت زیر است:                 در کد مورد نظر معادله و ثوابت به صورت زیر تعریف شده است: dy1/dx = -sigma*y1 + sigma*y2 dy2/dx = -y1*y3 + r*y1 - y2 dy3/dx = y1*y2 - b*y3   کد مورد نظر به صورت GUI نوشته شده است:       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 80,000 تومان 64,000 تومان 20% تخفیف

حل معادله دیفرانسیلی دستگاه جرم و فنر با روش های اویلر صریح و اویلر ضمنی با کد matlab

مسئله مورد نظر و پارامترهای آن به صورت زیر استODE: m*x''(t) = F(t)-c*x(t) { 20*t t < 5 with F(t) = { 20*(10-t) 5 <= t <= 10 { 0 t > 10 c = 4.5 * 10^9 / 150^3 m = 5 * 10^3 x(0) = 0 x'(0) = 0 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 60,000 تومان

حل عددی تابع جریان در یک لوله با کد فرترن 90

  کد مورد نظر که با فرترن 90 نوشته شده است.معادلات شامل انتقال ورتیسیتی و معادله تابع جریان را برای هندسه نشان داده شده در شکل حل می کند و درنهایت پروفیل سرعت و فشار را بدست می آورد.   مسئله مورد نظر، به همراه شرایط مرزی، گسسته سازی معادلات و روش حل،  در فایل گزارش به صورت کامل ارائه گردیده است.   هندسه مورد نظرو شرایط مرزی به صورت زیر است:     توزیع سرعت: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 80,000 تومان 76,000 تومان 5% تخفیف

حل معادله دیفرانسیلی قانون سرمایش نیوتن با روش ضمنی کرنک نیکلسون

معادله قانون سرمایش نیوتن به صورت زیر می باشد:   T'(t) + k*T(t) = k*Tsفایل cooling.m ، معادله را به روش کرنک نیکلسون حل می کند و در پایان ، تغییرات دما بر حسب زمان به نمایش در می آید پارامترهای ورودی:tn = زمان نهاییk = ضریب هدایت جسمTs= دمای محیطT1=دمای اولیه جسم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 52,000 تومان

محاسبه انتگرال تابع دلخواه با روش simpson توسط کد نوشته شده با matlab

  به منظور اجرای کد ، فایل simps.m را در مسیری که current folder مت لب در انجا قرار دارد کپی نموده و سپس در پنجره دستورات matlab، دستور زیرا را تایپ می کنیم simps(a, b, n)     که در آن: a: ابتدای بازه b: انتهای  بازه N: تعداد تقسیمات بازه به منظور تغییر تابع ، قبل از تایپ دستور بالا، در قسمت انتهای برنامه trapez.m   ،  تابع مورد نظر را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 42,000 تومان

محاسبه انتگرال تابع دلخواه با روش ذوزنقه توسط کد نوشته شده با matlab

  به منظور اجرای کد ، فایل trapez.m را در مسیری که current folder مت لب در انجا قرار دارد کپی نموده و سپس در پنجره دستورات matlab، دستور زیرا را تایپ می کنیم trapez(a, b, n)     که در آن: a: ابتدای بازه b: انتهای  بازه N: تعداد تقسیمات بازه به منظور تغییر تابع ، قبل از تایپ دستور بالا، در قسمت انتهای برنامه trapez.m   ،  تابع مورد نظر ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 32,000 تومان

یافتن ریشه تابع به کمک روش نقطه ثابت(fixed point) با کد مت لب

در ریاضیات، قضیه نقطه ثابت یا تکرار ساده ( Fixed-point theorem) قضیه‌ای است که می‌گوید در صورت برآورده‌شدن پاره‌ای از شرایط می‌توان اطمینان حاصل کرد که تابع F حداقل یک نقطهٔ ثابت مانند x دارد. منظور از نقطهٔ ثابت نقطه‌ای است که در آن است. طریقه استفاده از روش برای حل معالات: ۱- شکل معادله را به صورت در بیاوریم. ۲- عددی دلخواه را به جای در قرار می‌دهی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 42,000 تومان

کِد مت لب یافتن ریشه تابع در یک بازه با روش نصف کردن( bisection)

فایل bisection.m را اجرا می کنیم . ورودی های زیر از کاربر خواسته می شود: (f(x: تابع مربوطها a= ابتدای بازه b= انتهای بازه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

ماشین حساب با استفاده از GUI مت لب

ماشین حساب با استفاده از GUI مت لب با اجرای کد calc.m  ماشین حساب مورد نظر به نمایش در آمده و  می توان با آن محاسبات را انجان داد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 42,000 تومان

ساعت آنالوگ+نوشته شده با کد matlab

ساعت آنالوگ+نوشته شده با کد matlab این ساعت بر اساس ساعت ویندوز کار می کند و در بالای آن تاریخ میلادی به نمایش در می آید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

دانلود کد matlab مربوط به حل مسئله cavity به کمک الگوریتم simple

دانلود کد matlab  مربوط به حل مسئله cavity به کمک الگوریتم simple     مساله lid-driven cavity یا همان حفره با مرز متحرک یکی از مسایل کلاسیک است برای بررسی و اعتبارسنجی کد ها بکار می رود. برخلاف ظاهر ساده مساله در اعداد رینولدز مختلف، فیزیک  های پیچیده ای در این مساله اتفاق می افتد که بررسی آنها جالب است. فایل مورد نظر مسئله را برای حالتی که صفحه بالایی در حال حرکت می باشد، حل می نماید و کانتور فشار . سرعت های U  و V  را رسم می کند. پار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 40,000 تومان

همزمان کردن دو فایل ویدویی با فریم یکسان با استفاده از GUI مت لب

همزمان کردن دو فایل ویدویی با فریم یکسان با استفاده از GUI مت لب فرض کنید که دو فایل   با فرمت AVI داریم که  ویدئوهای ضبط شده از یک صحنه خاص می باشند( دوربین ها با موقعیت ها و زاویه های متفاوت  از صحنه فیلم گرفته اند. به منظور اجرای برنامه فایل Synchronize.m را اجرا می نماییم. حال در پنجره باز شده فایل ها را از طریق گزینه open  در سمت  چپ و راست  فراخوانی می کنیم و عملیات  Synchronize را انجام می دهیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 61,800 تومان

برازش منحنی(curve fitting) بوسیله توابع چند جمله ای با GUI مت لب

برازش منحنی(curve fitting) بوسیله توابع چند جمله ای با GUI مت لب  کد مورد نظر، برازش منحنی را برای نقاط انتخاب شده انجام می دهد و بهترین تابع چند جمله ای را به دست می آورد به منظور اجرای کد ، فایل  hw_polyfit.m را اجرا می کنیم و در پنجره  GUI بازشده  مقادیر زیر را درپنجره های مورد نظر وارد می کنیم: * درجه چند جمله ای * تعداد نقاطی که قرار است برازش بر روی آنها صورت گیرد * درجه چند جمله ای مورد نظر * محدوده محور x و y  سپس با کلیک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 80,000 تومان

حل دستگاه معادلات خطی با روش( Conjugate Gradients(CG با کد matlab

اسکریپت فایل مورد نظر یک دستگاه معادلات خطی را به صورت Ax=f را با روش CG حل می کند . به منظور اجرای برنامه فایل مورد نظر را در مسیری که current folder مت لب روی آن قرار دارد، انتقال می دهیم   ویا  مسیر  current folder را  به محلی که فایل قرار دارد تغییر می دهیم. و سپس در پنجره دستورات مت لب متغیر های زیر را تعریف می نماییم: A: ماتریس مربعی ضرایب f:بردار معلومات s: بردار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 60,000 تومان

دانلود کد شبیه سازی حرکت نوسانی دستگاه جرم و فنر با MATLAB

 دانلود کد شبیه سازی حرکت نوسانی دستگاه جرم و فنر با MATLAB سه اسکریپت فایل زیر را  داریم: twomass.m (  فایل اصلی) massenschwinger.m (فایل تابع)( حل معادله ode دستگاه مربوطه) twomassode.m (فایل تابع) به منظور اجرای برنامه فایل twomass.m  را اجرا می نماییم. با اجرای برنامه حرکت نوسانی دو فنرمتصل به هم شبیه سازی شده و به صورت انیمیشن به نمایش درخواهد آمد. به علاوه نمودار جابجایی این دو دستگاه جرم وفنر متصل به یکدیگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 80,000 تومان

دانلود کد شبیه سازی حرکت پاندولی با MATLAB

 دانلود کد شبیه سازی حرکت پاندولی با MATLAB دو اسکریپت فایل زیر را  داریم: doppelpendel.m(  فایل اصلی) doppelpendelDGL.m(فایل تابع) به منظور اجرای برنامه فایل doppelpendel.m را اجرا می نماییم. با اجرای برنامه حرکت پاندولی دو پاندول متصل به هم شبیه سازی شده و به صورت انیمیشن به نمایش درخواهد آمد. در درون فایل اصلی پارامترهای زیر را داریم که می توان آنها را به مقدار مورد نظر تغییر داد. l1   = طول پاندول اول  l2 & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 40,000 تومان

حل تمرین اول فصل ششم کتاب دینامیک سیالات محاسباتی هافمن با matlab

حل تمرین اول فصل ششم کتاب دینامیک سیالات محاسباتی هافمن با matlab   تمرین مورد نظر مربوط به حل معادله موج  مرتبه اول با روش های لاکس-وندروف، اویلر ضمنی و اختلاف بالا دست  می باشد.   فایل گزارش کار به صورت word می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 80,000 تومان

حل دستگاه معادلات خطی با روش حذفی گوس جردن با کد مت لب

اسکریپت فایل مورد نظر ، دستگاه معادلات چند معادله چند مجهول رو با روش حذفی گوس جردن حل می کند. مثلا برای حل دستگاه معادله زیر داریم: x+y=0 x-y=1 داریم: ابتدا مرتبه دستگاه معادلات از کاربر خواسته می شود: در اینجا  مقدارش برابر 2 است سپس ضرایب را باید به صورت زیر وارد کرد: 1 1 0 1 -1 1   در نهایت جواب ها در خروجی چاپ می گردد.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

کد درون یابی به روش bicubic به منظور smooth کردن یک تصویر با استفاده از MATLAB

 کد درون یابی به روش bicubic به منظور smooth کردن یک تصویر با استفاده از MATLAB   در کد نوشته شده ،  بروی فایل تصویر مورد نظر  درون یابی bicubic   اعمال می شود  و تصویر اصطلاحا smooth  می گردد. توجه: فایل تصویر مورد نظر و فایل برنامه در یک پوشه باید قرار داشته باشند. نام فایل باید pic.jpg باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 80,000 تومان

درون یابی توابع به روش Cubic spline در یک بازه مشخص با استفاده از برنامه نوشته شده با maltab

درون یابی توابع به روش Cubic spline در یک بازه مشخص با استفاده از برنامه نوشته شده با maltab     در محاسبات عددی، درون‌یابی روشی است برای یافتن مقدار تابع درون یک بازه، زمانی که مقدار تابع در تعدادی از نقاط گسسته معلوم است. اسپلاین (spline) در ریاضیات یک تابع هموار چندضابطه‌ای-چندجمله‌ای است. در مسائل درون‌یابی، معمولاً منظور از درون‌یابی اسپلاین، پیدا کردن چند جمله‌ای درون یابی است، چرا که به همان نتیجه می‌انجامد، حتی در مواقعی که از چند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 40,000 تومان

حل تمرین دوم فصل ششم کتاب دینامیک سیالات محاسباتی هافمن با matlab

تمرین مورد نظر مربوط به حل معادله برگرز با روش های لاکس ، مک کورمک،و ...  می باشد.   فایل گزارش کار به صورت word می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 80,000 تومان

درون یابی لاگرانژی تابع با مت لب

درون یابی لاگرانژی تابع با مت لب پوشه مورد نظر حاوی یک فایل اصلی و چندین function می باشد. به مظور اجرای برنامه فایل interpol.m باید اجرا شود. روش های حل: 1) Aitken-Neville-scheme 2) Divided differences and Horner-scheme 3) Barycentric coordinates منظور از method همان روش حل می باشد.  به منظور تغییر تابع ، در فایل interpol.m   ، تابع را در دستور زیر تغییر می دهیم: fun = inline('1.0./(1.0+25.0*x.^2)'); &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 90,000 تومان

تغییر اندازه تصویر دلخواه با روش درون یابی bilinear با MATLAB

پوشه مورد نظر حاوی سه فایل زیر است: test.m test.jpg imgrescale.m به منظور اجرای کد، ابتدا تصویر دلخواه خود را بجای فایل test.jpg (با همین نام)  جایگزین نموده و فایل test.m را اجرا می نماییم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 90,000 تومان

برنامه متلب مربوط به بحث Analytical Photogrammetry

برنامه مورد نظر یک نمونه از Analytical Photogrammetry بوده که از تبدیل های زیر استفاده نموده است: conformal,Affine,Projective,Polynomials transformation   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 76,000 تومان

برنامه چرخش تصاویر با GUI مت لب

برنامه چرخش تصاویر با  GUI مت لب این برنامه که به صورت GUI  نوشته شده است به منظور اجرای کد کافی است فایل Simple_Image_Rotation_Program.fig  را در درون دایرکتوری مورن نظر ،اجرا نموده و سپس عکس دلخواه را از گزینه browse ، انتخاب نموده و چرخش را روی آن اعمال نماییم.  برنامه مورد نظر قابلیت ذخیره نمودن عکس ویرایش شده را دارا می باشد.   فایل زیر حاوی دستورات مربوط به اجرای برنامه است:  Simple_Image_Rot ...

توضیحات بیشتر - دانلود 40,000 تومان

حل عددی معادله پواسون سه بعدی با روش SOR با MATLAB

کد مورد نظر ، معادله دیفرانسیلی پواسون را درحالت سه بعدی و با روش SOR حل می نماید   مختصات در حالت دکارتی بوده و هندسه مورد نظر یک مکعب مستطیل است.    ابعاد مکعب، جمله چشمه و تعداد تقسیمات از کاربر خواسته می شود.    شرایط اولیه و مرزی مشخص است. پروفایل جواب در صفحات   پایینی، میانی و بالایی از صفحه Z  رسم می شود. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 100,000 تومان

دانلود سورس کد مدیریت فایل (File explorer) در سی شارپ

    برای دانلود اینجا را  کلیک کنید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پروژه حل مسئله لاپلاس دو بعدی با فرترن (با استفاده از روش های گوس سایدل خط به خط و نقطه به نقطه)

  معادله لاپلاس معادله‌ای ا‌ست دیفرانسیل با مشتقّات جزئی که از اهمّیّت و کاربرد فراوانی در ریاضیّات ، فیزیک ، و مهندسی برخوردار است. به عنوان چند نمونه می‌شود به زمینه‌هایی همچون الکترومغناطیس ، ستاره‌شناسی ، و دینامیک سیّالات اشاره کرد که حلّ این معادله در آن‌ها کاربرد دارد .   در این پروژه  معادله لاپلاس برای یک صفحه (شرایط مرزی مقدار معلو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 90,000 تومان

دانلود تمرین های حل شده زبان C (استاد بحرینی)

فایل  مربوطه به صورت TXT  بوذه  و حاوی تمارین مختلف است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

تشخیص تومور مغزی با استفاده از پردازش تصویر

تشخیص تومور مغزی با استفاده از پردازش تصویر سورس مقاله شبیه سازی شده و گزارش فارسی  عنوان مقاله شبیه سازی شده: Brain Tumor Segmentation and Its Area Calculation in Brain MR Images using K-Mean Clustering and Fuzzy C-Mean Algorithm IEE-International Conference On Advances  In Engineering,  Science And Management  (ICAESM  -2012) March 30,  31,  2012  مقاله ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

حل معادله انتقال-پخش یک بعدی در حالت ناپایا با روش حجم محدود با مت لب+گزارش کار

در این پروژه که با MATLAB انجام شده است معادله  1D Unsteady convection diffusion   با روش های حجم محدود: مرکزی، هیبریدی، quick، power، upwind حل شده   جواب ها با حل دقیق مسئله مقایسه گردیده اند. مسئله مورد نظر ، مثال 3-8 از کتاب زیر می باشد. An Introduction to Computational Fluid Dynamic (THE FINITE VOLUME METHOD) ( Versteeg )   در فایل گزارش کار شرایط مرزی و فرضیات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 98,000 تومان

مجموعه اسکریپت فایل های مربوط محاسبات ایرودینامیک نرم افزار مت لب

این مجموعه فایل ها بسیار مفید  بوده و برای شبیه سازی های ایرفویل بسیار مناسب می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 80,000 تومان

پروژه حل عددی معادله مرتبه دوم یک بعدی موج با فرترن+ گزارش کار

 پروژه حل عددی معادله مرتبه دوم یک بعدی موج با فرترن+ گزارش کار در این پروژه یک نمونه معادله موج درجه دوم یک بعدی با روش صریح حل شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 82,000 تومان

پروژه محاسبه مشتق یک تابع با فرترن

پروژه محاسبه مشتق یک تابع با فرترن برنامه نوشته مشتق عددی (پیشرو، پسرو، مرکزی) یک تابع که توسط کاربر تعریف می شود را محاسبه می نماید(با گام های زمانی مختلف)  گزارش کار به صورت فایل WORD می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 62,000 تومان

پروژه حل معادله برگزر غیر لزج با مت لب

 پروژه حل معادله برگزر غیر لزج با مت لب حل تمرین شماره 2 از تمرینات آخر فصل ششم  کتاب دینامیک سیالات محاسباتی عظیمیان در این پروژه معادله برگرز غیر لزج با روش های زیر حل شده است و نتایج و الگوریتم ها در قالب یک فایل Word ارائه گردیده است: 1- روش لاکس 2- روش لاکس -وندروف 3- روش مک-کورمک 4- روش بیم -وارمینگ ( فایل برنامه ها نیز موجود می باشد)   شرایط اولیه به  صورت زیر است:   u= 0    0<=x<=2 u= ...

توضیحات بیشتر - دانلود 180,000 تومان

محاسبه تمام حالاتی که مجموع اعداد کوچکتر از یک عدد ورودی دلخواه ، برابر با آن گردد.

محاسبه تمام حالاتی که مجموع اعداد کوچکتر از یک عدد ورودی دلخواه ، برابر با آن گردد. :مثال Enter a number to perform integer partition: 6 5 1 4 2 4 1 1 3 3 3 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

یافتن اعداد اول

یافتن اعداد اول در این برنامه یک عدد صحیح مثبت از کاربر خواسته شده و اعداد اولی که کوچکتر یا مساوی آن هستند را برای کاربر چاپ نموده و تعداد آنها را نیز محاسبه می کند. Input a positive integer to find all the prime numbers up to and including that number: 30 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 Number of Primes: 10 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

محاسبه مجموع اعداد میانگین یک آرایه

محاسبه مجموع اعداد میانگین یک آرایه این برنامه یک آرایه را از کاربر گرفته و مجموع اعداد مثبت، مجموع اعداد منفی و میانگین کل اعداد را محاسبه می نماید   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مرتب کردن اعداد(Sort)

مرتب کردن اعداد(Sort)   How many numbers you want to sort: 5   Enter 5 numbers : 34 13 204 355 333   Sorted array is : 13 34 204 333 355 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(5):

آخرین محصولات فروشگاه

نظرسنجی

میزان رضایت شما از کیفیت محصولات فروشگاه چقدر است؟
کدام دسته از محصولات زیر مفیدتر می باشند؟

آوازک

filesell