دانلود فایل کد یک موتور خانه (نقشه کامل)

دانلود فایل کد   یک موتور خانه (نقشه کامل) این موتورخانه شامل : یک دستگاه چیلر جذبی دو دستگاه دیگ آبگرم یک دستگاه ژنراتور برق یک دستگاه بوستر پمپ یک دستگاه پمپ آتش نشانی یک دستگاه سختی گیر رزینی دو دستگاه منبع کویلی و پمپ های مرتبط با دستگاه ها می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود فایل کد (dwg) مبلمان (furniture)

دانلود فایل کد (dwg)  مبلمان (furniture)         تلویزیون ، میز تلویزیون و....   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 18

دانلود نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 18       نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 18 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 17

دانلود نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 17 نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 17 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 16

دانلود نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 16 نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 16 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 15

دانلود نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 15 نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 15 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 14

دانلود نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 14 نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 14 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 12

دانلود نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 12 نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 12 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 10

دانلود نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 10 نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 10 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 11

دانلود نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 11 نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 11 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود نقشه کد (CAD(dwg نقشه پهنه بندی مناطق تهران- منطقه 9

دانلود نقشه کد (CAD(dwg نقشه پهنه بندی مناطق تهران- منطقه 9 دانلود نقشه کد (CAD(dwg نقشه پهنه بندی مناطق تهران- منطقه 9  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 8

دانلود نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 8 نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 8 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 6

دانلود نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 6 نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه6 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 5

دانلود نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 5 نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 5 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 4

نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 4 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 3

دانلود نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 3 نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 3 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 2

دانلود نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 2 نقشه کد (CAD(dwg طرح تفصیلی مناطق تهران- منطقه 2 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود سایت پلان مجموعه ورزشی، نقشه های کد (CAD(dwg طراحی منظر و طراحی اجرایی

دانلود سایت پلان مجموعه ورزشی، نقشه های کد (CAD(dwg  طراحی منظر و طراحی اجرایی   نقشه های  (CAD(dwg  پروژه کامل  مجموعه ورزشی، شامل طراحی منظر و لندسکیپ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود مجموعه ورزشی ورزشهای آبی، نقشه های کد (CAD(dwg شامل طراحی منظر و نقشه های اجرایی

دانلود مجموعه ورزشی ورزشهای آبی، نقشه های کد (CAD(dwg شامل طراحی منظر و نقشه های اجرایی نقشه های (CAD(dwg پروژه کامل  مجموعه ورزشی ورزشهای آبی شامل مبلمان، پلان ها و مقاطع  نقشه‌های اجرایی، مطابق با استاندارهای فضاهای ورزشی   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود نقشه های کد (CAD(dwg مجموعه ورزشی چند منظوره، شامل نقشه های اجرایی

دانلود نقشه های کد  (CAD(dwg مجموعه ورزشی چند منظوره، شامل نقشه های اجرایی  نقشه های   (CAD(dwg  پروژه کامل و اجرایی  مجموعه ورزشی چند منظوره شامل پلان ها و مقاطع   نقشه‌های اجرایی، مطابق با استاندارهای فضاهای ورزشی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود پروژه مجموعه ورزشی چند منظوره به صورت کد (CAD(dwg

دانلود پروژه مجموعه ورزشی چند منظوره به صورت کد (CAD(dwg نقشه های (CAD(dwg پروژه کامل  مجموعه ورزشی چند منظوره شامل پلان ها و مقاطع  نقشه‌های اجرایی، مطابق با استاندارهای فضاهای ورزشی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود نقشه مجموعه ورزشی (CAD (dwgهمراه با جزئیات اجرایی

دانلود نقشه مجموعه ورزشی (CAD (dwgهمراه با جزئیات اجرایی نقشه های (CAD(dwg پروژه کامل مجموعه ورزشی شامل مبلمان، پلان ها و مقاطع نقشه‌های اجرایی، مطابق با استاندارهای فضاهای ورزشی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود فایل کد(dwg) چند نمونه ساختمان

دانلود فایل کد(dwg) چند نمونه ساختمان             تعداد فایل: 6 فرمت فایل ها: DWG ویژه دانشجویان رشته معماری و  متقاضیان آزمون نظام مهندسی معماری نمونه تصاویر فایل ها:     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود فایل کد (ِِِDWG) یک درمانگاه

دانلود فایل کد (ِِِDWG)  یک درمانگاه   زیرزمین: همکف: پلان طبقات: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود نمونه پروژه نقشه کشی ساختمان

دانلود نمونه  پروژه نقشه کشی ساختمان               نمونه پروژه نقشه کشی ساختمان : -پرسپکتیو ساخته شده با نرم افزار 3d - پلان های معماری با اتوکد - تمامی برش ها ، تمامی نماهای ساختمان ، مبلمان( همکف  و طبقه اول ) به همراه اندازه ها   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود پروژه های آماده نازل گمبیت

 دانلود پروژه های آماده نازل گمبیت        دانلود پروژه های آماده نازل گمبیت  مهندسی مکانیک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود فایل کد(DWG) پلان شهرك تفريحي - توريستي

دانلود فایل کد(DWG) پلان شهرك تفريحي - توريستي         دانلود فایل کد(DWG) پلان شهرك تفريحي - توريستي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود فایل کد (DWG) یک آپارتمان دو طبقه

دانلود فایل کد (DWG) یک آپارتمان دو طبقه       دانلود فایل کد (DWG) یک آپارتمان دو طبقه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود فایل کد(DWG) گاز کشی یک ساختمان

دانلود فایل کد(DWG) گاز کشی یک ساختمان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود فایل کد(DWG) تاسیسات جمع آوری فاضلاب

شامل فایل های زیر: جمع آوری اب باران جمع آوری فاضلاب تهویه فاضلاب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود فایل کد(DWG) تاسیسات آب رسانی

    شامل فایل های زیر: -سیستم آب سرد -سیستم آب گرم -سیستم آبیاری فضای سبز - سیستم برگشت آب گرم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود فایل کد (DWG) تاسیسات سرمایشی یک ساختمان

    شامل تاسیسسات سرمایشی زیر:  فایل سیسستم هواساز  فایل سیتسم تبخیری فایل فن کویل فایل رادیاتور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود نقشه کد(DWG) موتورخانه یک بیمارستان

دانلود نقشه کد(DWG) موتورخانه یک بیمارستان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان
تعداد صفحه(2):