فروش انواع فایل, جزوات , کتب و پروژه

حل عددی مسئله انتقال حرارت ناپایای یک بعدی با سه روش مختلف در فرترن 90 (همراه با گزارش کار)

حل  عددی مسئله انتقال حرارت ناپایای یک بعدی با سه روش مختلف در فرترن 90 (همراه با گزارش کار) مسئله مورد نظر یک میله به طول 1 می باشد که توزیع دما در آن در زمان معلوم و با استفاده از روش های صریح، ضمنی و کرنک-نیکلسون بدست آمده است.(با شرایط مرزی و اولیه معلوم) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 164,000 تومان

یافتن مقلوب یک عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن)

برنامه ای که عدد دلخواه را از کاربر می گیرد و مقلوب آن را چاپ میکند:rnمثلا: 12345 می شود: 54321 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن)

برنامه ای که عدد دلخواه را از کاربر می گیرد و تعیین میکند که آیا عدد اول است یا خیر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 9,000 تومان 10% تخفیف

یافتن بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک دو عدد (نوشته شده با کد فرترن)

برنامه ای که دو عدد دلخواه را از کاربر می گیرد و ب.م.م و ک.م.م آنها را چاپ می کند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

یافتن تعداد ارقام و مجموع ارقام عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن)

برنامه ای که عدد دلخواه را از کاربر می گیرد و تعداد ارقام و مجموع ارقام آن را محاسبه می کند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

تبدیل عدد به مبنای 2 (نوشته شده با کد فرترن)

تبدیل عدد دلخواه مبنای ده به مبنای 2 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

نمونه الگوریتم های ساده (نوشته شده با کد فرترن)

فهرست الگوریتم ها:   برنامه ای که به ازای مقادیر 5>x و x>-4 مقادیر تابع y=3x^2-6x+7 را برای کابر چاپ می کند     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

برنامه ای که عدد طبیعی n را از کاربر بگیرد و اعداد اول کوچکتر از آن را چاپ نماید (نوشته شده با کد فرترن)

برنامه ای که عدد طبیعی n را از کاربر بگیرد و اعداد اول کوچکتر از آن را چاپ نماید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

برنامه ای که یک ماتریس n*n قطری برای کاربر تولید کند (نوشته شده با کد فرترن)

  برنامه ای که یک ماتریس n*n قطری برای کاربر تولید کند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

حل عددی ( روش صریح) معادله غیر فوریه هدایت حرارتی( با فرترن و مت لب)

حل  عددی ( روش صریح) معادله غیر فوریه هدایت حرارتی( با فرترن و مت لب) اگرچه قانون فوريه هنوز هم برای اغلب مسائل مهندسی تحت شرايط خاص، به اندازه کافی دقيق است، اما در شرايطی شامل گراديان دماهای زياد، مقياس های نانو و ميکرو زمانی و مکانی، دماهای نزديک صفر مطلق و ... تئوری هدايت حرارت فوريه دقيق نيست و تئوري¬‌های غيرفوريه ای، قابل اعتمادتر هستند. اين حالات در تجهيزات ميکروالکترونيکی مانند چيپ های مدارات مجتمع، گرمايش پالس¬‌های ليزر فرکانس بالا يا شار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 98,000 تومان

حل معادله موج یک بعدی درجه دوم با matlab

حل معادله  موج یک بعدی درجه دوم  با matlab     برنامه مورد نظر، معادله موج یک بعدی درجه دوم را با در نظر گرفتن شرایط اولیه و مرزی معلوم حل می کند و پروفایل سرعت موج را در زمانهای مختلف به صورت متحرک به کاربر ارائه می دهد.(شرایط مرزی و اولیه را می توان درون فایل برنامه به دلخواه تغییر داد.گزراش کار نیز به صورت کامل ارائه شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 98,000 تومان

عملیات بر روی اعداد (کد فرترن)

    در این پروژه ، فایل ورودی(text) که حاوی یک سری اعداد مثبت و منفی اعشاری است توسط برنامه خوانده شده و عملیات زیر بر روی آن اعمال می شود: جدا کردن اعداد مثبت و منفی و چاپ آنها بر روی فایل های: positive.txt و negative.txt یافتن بزرگترین عدد منفی و چاپ آن بر روی فایل : و maxnegative.txt یافتن اعدادی که در فایل positive.txt از میانیگین بزرگترند و چاپ آنها بر روی فایل : greater_than_ave. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 12,000 تومان 40% تخفیف

حل دستگاه معادلات خطی با روش گوس سایدل(با استفاده از fortran90 و MATLAB)+گزارش کار

حل دستگاه معادلات خطی با روش گوس سایدل(با استفاده از fortran90 و MATLAB)+گزارش کار   این پروژه جواب های یک دستگاه معادلات خطی دلخواه( با استفاده از روش گوس سایدل) را بدست می آورد. کد فرترن موجود ، یک دستگاه معادلات دلخواه را حل می نماید.ماتریس معلومات و بردار مجهولات به صورت ورودی از کاربر خواسته می شوند. کد مت لب مورد نظر نیز دستگاه معادلات سه معادله سه مجهول دلخواه را حل می نماید.الگوریتم حل به صورت یک فلوچارت در فایل گزارش کار آورده شده است.         ...

توضیحات بیشتر - دانلود 82,000 تومان

حل عددی مسئله انتقال حرارت ناپایای دو بعدی با مت لب(با سه روش مختلف)

حل  عددی مسئله انتقال حرارت ناپایای دو بعدی با مت لب(با سه روش مختلف)   مسئله مورد نظر یک صفحه 1در 1 می باشد که توزیع دما در آن در زمان های مختلف و با استفاده از روش های صریح، ضمنی و ADI بدست آمده است.(با شرایط مرزی و اولیه معلوم) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 99,800 تومان

حل عددی معادله لایه مرزی و بدست آوردن پروفایل سرعت در زمان های مختلف با استفاده از کد فرترن 90+گزارش کار

حل  عددی معادله لایه مرزی و بدست آوردن پروفایل سرعت در زمان های مختلف با استفاده از کد فرترن 90+گزارش کار     معادله حاکم بر مسئله مورد نظر به صورت زیر می باشد که معادله حاکم در لایه مرزی در حالت گذار می باشد.(که همان معادله ساده شده ی مومنتوم برای لایه مرزی می باشد) u/∂t+u ∂u/∂x=μ.∂^2 u/∂y^2∂ روش های حل عددی :روش FTUS روش Leap frog/Frankel فایل گزارش کار نیز به صورت کامل ارائه گردیده است.کد مورد استفاده برای حل ، فرترن 90 می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 80,000 تومان 76,000 تومان 5% تخفیف

تولید شبكه محاسباتي حول ايرفويل با استفاده از کد مت لب +گزارش کار

تولید شبكه محاسباتي حول ايرفويل  با استفاده از کد مت لب +گزارش کار       هندسه تعریف شده دراین مسئله یک ایرفویل است.که قراراست فضای اطراف آن شبکه ایجاد شود. بدین منظور یک فایل اسکریپت به کمک نرم افزار مت لب نوشته شده است که شبکه مورد نظر را برای ما تولید می کند.گزارش کار نیز به صورت کامل آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 80,000 تومان

ّحل سودوکو با مت لب

    این فایل شامل اسکریپت های است که با اجرای اسکریپت فایل اصلی، جدول سودوکو مورد نظر که در فایل board.txt وارد شده است. حل خواهد شد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

یافتن ریشه های معادله به کمک کد فرترن 90+گزارش کار

  در این پروژه ریشه های یک معادله جبری دلخواه در بازه معین بوسیله روش های زیر بدست آمده است: -Bisection  - fixed point -false position -newton -secant (به همراه گزارش کار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 82,000 تومان

حل معادله موج یک بعدی غیر خطی با زبان برنامه نویسی matlab

حل معادله موج یک بعدی غیر خطی با زبان برنامه نویسی matlab       معادله موج غیر خطی u/∂t+u.∂u/∂x=0∂ با روش استفاده از روش های زیر حل شده است: اختلاف بالا دست - لاکس-اویلر ضمنی - لیپ فراگ-لاکس - وندروف -2 گامی لاکس – وندروف - مک کورمک شرط اولیه: u(x,0) =sinx نمودار حرکت موج پس از اجرا به صورت انیمیشن به نمایش درخواهد آمد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 98,000 تومان

حل مسئله انتقال حرارت ناپایای یک بعدی با فرترن 90(همراه با گزارش کار)

حل مسئله انتقال حرارت ناپایای یک بعدی با فرترن 90(همراه با گزارش کار)         مسئله مورد نظر یک میله به طول 1 می باشد که توزیع دما در آن در زمان های مختلف و با استفاده از روش صریح بدست آمده است.(با شرایط مرزی و اولیه معلوم) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 80,000 تومان

حل مسئله cavity به کمک الگوریتم simple(با استفاده از فرترن 90)

حل مسئله  cavity  به کمک الگوریتم  simple(با استفاده از فرترن 90)   مساله lid-driven cavity یا همان حفره با مرز متحرک یکی از مسایل کلاسیک است برای بررسی و اعتبارسنجی کد ها بکار می رود. برخلاف ظاهر ساده مساله در اعداد رینولدز مختلف، فیزیک  های پیچیده ای در این مساله اتفاق می افتد که بررسی آنها جالب است.در فایل مورد نظر ، حل مسئله cavity با استفاده الگوریتم Simple و با استفاده از فرترن 90 ارائه شده است. گزارش کار مسئله نیز به صورت کامل (مقدمه، توضیحات و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 99,800 تومان

بدست آوردن انرژی ذره بتا(ُSr-92) با استفاده از روش rejection

    توزیع انرژی ذره بتای Sr-92 معلوم می باشد. با استفاده از روش مونت کارلو rejection برای یک احتمال داده شده ، انرژی ذره را می یابیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان 8,000 تومان 50% تخفیف

حل معادله پاره ای لاپلاس با مت لب

 حل معادله پاره ای لاپلاس با مت لب     در این پروژه حل معادله پاره ای لاپلاس با شرایط مرزی معلوم با روش های ADI ، SOR و gauss با استفاده از نرم افزار مت لب ارائه گردیده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 99,800 تومان
تعداد صفحه(4):

آخرین محصولات فروشگاه

نظرسنجی

میزان رضایت شما از کیفیت محصولات فروشگاه چقدر است؟
کدام دسته از محصولات زیر مفیدتر می باشند؟

آوازک

filesell