گزارش کار آزمایشگاه فیزیک هسته ای

فایل مورد نظر شامل گزارش کارهای زیر می باشد: آشنایی با آشکار ساز گازی گایگر- مولر و ترسیم منحنی مشخصه آن محاسبه بازده آشکارساز گایگر-مولر تحقيق قانون عكس مجذور فاصله تعیین زمان غیرفعال آشکارساز كارآيي آشكارساز تعیین نیمه عمر محاسبه بازده آشکارساز گایگر-مولر       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

گزارش کار آزمایشگاه انتقال حرارت

در فایل مربوطه، فایل word تمامی گزارش کارهای آز انتقال حرارت رشته مهندسی مکانیک ومهندسی شیمی ارائه گردیده است conduction  forced convection free convection  heat exchanger radiation ...

توضیحات بیشتر - دانلود 460,000 ریال

گزارش کار آزمایشگاه مکانیک سیالات

فایل مربوطه شامل گزارش کارهای زیر است: 1-اندازه گيری ضريب ويسکوزيته مايعات مختلف در دمای معمولی 2-اندازه گيری ضريب ويسکوزيته گليسيرين در دماهای مختلف 3-روش صنعتی اندازه گيري ويسکوزيته  4-بررسي نيروي هيدرو استاتيک وارده به سطوح مسطح غوطه ور در سيال غير قابل تراکم 5-اثر موئينگي 6-دبي سنجي سيالات 7-اندازه گيري آهنگ حجمي جريان در کانالهاي روباز 8-پرش هيدرو ليکي 9-پمپ گريز از مرکز و پمپ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 565,000 ریال

گزارش کار آز شیمی فیزیک

در فایل مربوطه، فایل word تمامی گزارش کارهای آز شیمی فیزیک رشته مهندسی شیمی ارائه گردیده است. 1-اندازه گيري گرماي احتراق 2-اندازه گیری گرمای انحلال از روی قابلیت انحلال 3-تعادل فازی در سیستم دو جزئی 4-تعادل فازی در سیستم سه جزئی 5-تعادلات شیمیایی در محلول 6-جذب سطحی در مایعات 7-حجم مولی جزئی 8-محاسبه ویسکوزیته مایعات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان
تعداد صفحه(1):