دانلود فایل مدل سه بعدی گیره نجاری (طراحی شده با SOLIDWORKS)

دانلود فایل مدل سه بعدی گیره نجاری (طراحی شده با SOLIDWORKS)     فرمت فایل های اجزای تشکیل دهنده گیره :     SLDPRT.  فرمت فایل اصلی:  SLDASM.   طراحی شده در 2015 SOLIDWORKS آماده جهت رندرگیری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود چند تمرین solid works

              solid works 2015       طراحی  یک فنر  طراحی یک شفت   تصاویر پس از رندرگیری:     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود فایل مدل سه بعدی یک گلایدر (طراحی شده با solidworks)

دانلود فایل مدل سه بعدی یک گلایدر (طراحی شده با solidworks)                   فرمت فایل :     SLDPRT.   طراحی شده در 2015 SOLIDWORKS آماده جهت رندرگیری   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود فایل مدل سه بعدی آچار (طراحی شده با solidworks)

دانلود فایل مدل سه بعدی آچار (طراحی شده با solidworks)                   فرمت فایل :     SLDPRT.   طراحی شده در 2015 SOLIDWORKS آماده جهت رندرگیری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود فایل مدل سه بعدی سینک ظرفشویی (طراحی شده با solidworks)

دانلود فایل مدل سه بعدی  سینک ظرفشویی (طراحی شده با solidworks)                   فرمت فایل :     SLDPRT.   طراحی شده در 2015 SOLIDWORKS حاوی فایل سه بعدی و نمونه عکس های پس از رندرگیری آماده جهت رندرگیری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود فایل مدل سه بعدی مداد(طراحی شده با solidworks)

دانلود فایل مدل سه بعدی مداد(طراحی شده با solidworks)                 فرمت فایل ها :    SLDASM .  و   SLDPRT.   طراحی شده در 2015 SOLIDWORKS حاوی فایل سه بعدی و نمونه عکس های پس از رندرگیری آماده جهت رندرگیری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود فایل مدل سه بعدی شیر گاز(طراحی شده با solidworks)

دانلود فایل مدل سه بعدی شیر گاز(طراحی شده با solidworks)                 فرمت فایل ها :    SLDASM .  و   SLDPRT.   طراحی شده در 2015 SOLIDWORKS حاوی فایل سه بعدی و نمونه عکس های پس از رندرگیری آماده جهت رندرگیری     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

دانلود فایل مدل سه بعدی دمبل (طراحی شده با solidworks)

دانلود فایل مدل سه بعدی دمبل (طراحی شده با solidworks)                   فرمت فایل:   SLDASM .   طراحی شده در 2015 SOLIDWORKS حاوی فایل سه بعدی و نمونه عکس های پس از رندرگیری آماده جهت رندرگیری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود فایل مدل سه بعدی یک کابینت ( طراحی شده با Solidworks)

دانلود فایل مدل سه بعدی یک کابینت ( طراحی شده با Solidworks)                   فرمت فایل ها :    SLDASM .  و   SLDPRT. شامل فایل های سه بعدی : -بدنه چوبی کابینت -پایه ها طراحی شده در 2015 SOLIDWORKS حاوی فایل سه بعدی و نمونه عکس های پس از رندرگیری آماده جهت رندرگیری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود فایل مدل سه بعدی پیچ گوشتی دوسر( طراحی شده با Solidworks)

دانلود فایل مدل سه بعدی پیچ گوشتی دوسر( طراحی شده با Solidworks)                   فرمت فایل ها :    SLDASM .  و   SLDPRT. شامل فایل های سه بعدی : دسته پیج گوشتی میله پیچ گوشتی کامل طراحی شده در 2015 SOLIDWORKS حاوی فایل سه بعدی و نمونه عکس های پس از رندرگیری آماده جهت رندرگیری       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود فایل مدل سه بعدی دریل Bosch ( طراحی شده با Solidworks)

دانلود فایل مدل سه بعدی دریل Bosch ( طراحی شده با Solidworks)             فرمت فایل :SLDPRT. طراحی شده در 2015 SOLIDWORKS حاوی فایل سه بعدی و نمونه عکس های پس از رندرگیری آماده جهت رندرگیری                                       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود فایل مدل سه بعدی یک valve مربوط به صنایع شیمیایی ( طراحی شده با Solidworks)

دانلود فایل مدل سه بعدی یک valve مربوط به صنایع شیمیایی ( طراحی شده با Solidworks)             فرمت فایل :SLDPRT. طراحی شده در 2015 SOLIDWORKS حاوی فایل سه بعدی و نمونه عکس های پس از رندرگیری آماده جهت رندرگیری                           ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود فایل مدل سه بعدی یک مبادله کن حرارتی افقی با جریان متقاطع ( طراحی شده با Solidworks)

دانلود فایل مدل سه بعدی یک مبادله کن حرارتی افقی با جریان متقاطع ( طراحی شده با Solidworks)               فرمت فایل ها :SLDPRT.  و SLDASM. طراحی شده در 2015 SOLIDWORKS حاوی فایل سه بعدی و نمونه عکس های پس از رندرگیری آماده جهت رندرگیری                           ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود فایل مدل سه بعدی یک چکش ( طراحی شده با Solidworks)

دانلود فایل مدل سه بعدی یک چکش ( طراحی شده با Solidworks)               فرمت فایل:SLDPRT. طراحی شده در 2015 SOLIDWORKS حاوی فایل سه بعدی و نمونه عکس های پس از رندرگیری آماده جهت رندرگیری       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)                     فرمت فایل: SLDPRT.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان
تعداد صفحه(1):