حل تمرین کتاب طرح و اقتصاد کارخانه رشته مهندسی شیمی

Plant Design and Economics for Chemical EngineersTimmerhaus Klaus D Peters Max S ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

حل تمرین اصول بنیانی و مبانی محاسباتی در مهندسی شیمی (ویرایش هفتم)

 Solution Manual Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering (7th Edition)David M. Himmelblau, James B. Riggs   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

هندبوک حل المسایل سینتیک راکتورهای شیمیایی

888 صفحه pdf کتاب "Chemical Reaction Engineering Handbook of Solved Problems"  حاوی مسائل مطرح شده  زیادی در مورد راکتورهای شیمیایی و حل آنها می باشد و برای دانشجویان رشته مهندس شیمی بسیار مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان
تعداد صفحه(1):