شاخص کل توليد کارگاه هاي بزرگ صنعتي به تفکيک سه ماهه در سال‌هاي مختلف

            فایل EXCEL مورد نظر ،  حاوی آمار مربوط  به  شاخص کل توليد کارگاه هاي بزرگ صنعتي به تفکيک سه ماهه در سال‌هاي مختلف(69، 76، 83)  می باشد.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 505,000 ریال
تعداد صفحه(1):