نتیجه نظرسنجی "کدام دسته از محصولات زیر مفیدتر می باشند؟"
 • 1-
  (93 رای) 51%

   
 • 2-
  (9 رای) 5%

   
 • 3-
  (21 رای) 12%

   
 • 4-
  (37 رای) 20%

   
 • 5-
  (4 رای) 2%

   
 • 6-
  (4 رای) 2%

   
 • 7-
  (11 رای) 6%

   
 • 8-
  (3 رای) 2%

   
تعداد کل آرا: 182